Historie


Midden jaren tachtig van de vorige eeuw nemen enkele bekende Maastrichtenaren (o.a. Guill van Lijf, Benoit Wesly en Stef Skibicki) het initiatief om in overleg met de Gemeente Maastricht op de Dousberg een golfbaan aan te leggen. Een initiatief dat niet tot resultaten leidde. 

Begin 1991 plaatst Henk ter Stege een advertentie in Dagblad de Limburger met de vraag of er liefhebbers zijn om in georganiseerd verband in Maastricht te willen golfen. Hierop melden zich een veertigtal geinteresseerden. In april 1992 wordt de Golfclub Maastricht (verder GCM) formeel opgericht. Vanaf de oprichting van GCM zijn bestuurders van GCM in contact met de Gemeente Maastricht om de Gemeente te bewegen een golfbaan op de Dousberg aan te leggen.

In 1991 start de Gemeente Maastricht met planvorming voor het herinrichten van de Dousberg voor verblijfsrecreatie. In 1995 wordt aan die planvorming ook de aanleg van een golfbaan toegevoegd. Naarmate de plannen rondom die golfbaan concreter worden en ook draagvlak vinden in de lokale politiek stijgt ook het ledental van de GCM. Golf wordt steeds populairder en ook de inwoners van Maastricht e.o. willen graag op een eigen home-course in Maastricht golfen.
In de beginfase werd er getraind op de voetbalvelden achter het Geusseltstadion. Golftraining op naast elkaar gelegen voetbalvelden en over heggen en afrasteringen!!!! In 1993 kan GCM gaan trainen op een echte driving-range; een afgesloten deel van de ligweide van het gemeentelijke zwembad op de Dousberg. In die eerste jaren groeit de vereniging langzaam.
Op sportief vlak wordt GCM in haar ontwikkelingen begeleid door haar mentorclub; de Zuid Limburgse Golf & Country Club uit Wittem.

Met het stijgen van het ledental neemt ook de belangstelling voor commissiewerk toe en medio 2002 is GCM op sportief vlak een volledig door de Nederlandse Golf Federatie gecertificeerde golfclub. Klaar voor een eigen baan!

Ondanks het gebrek aan een eigen baan draait GCM in deze jaren een volledige clubcompetitie; een 25 tal qualifying wedstrijden op ons omringende golfbanen. Door het ontbreken van eigen faciliteiten en de daaraan verbonden socialisering wordt binnen de vereniging extra aandacht besteed aan speciale evenementen zoals: seizoensopening en -sluiting en ons kerstdiner. 
GCM was tot 2007 een low-budget golfclub en heeft in die eerste 15 jaren van haar bestaan rond 2000 (ex)leden enthousiast gemaakt voor de golfsport. In 2004 had GCM zelfs 1017 ingeschreven leden!

Medio 2006 is gestart met de aanleg van het Dousbergplan met daarin geintegreerd een compleet uitgerust golfcomplex. De eigenaren van de Dousberg, BPF Bouwinvest b.v., heeft de Golf Management Group b.v. gecontracteerd voor de exploitatie van het golfcomplex. De golfbaan wordt nu geexploiteerd onder de naam Maastricht International Golf b.v.. De opleidingen worden verzorgd door de GMG Golfacademy.

Maastricht International Golf b.v. en Golfclub Maastricht hebben in 2006 een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de tarieven en voorwaarden. Mei 2007 is het golfcomplex van Maastricht International Golf b.v. officieel geopend en nu kunnen de leden van Golfclub Maastricht, in goede harmonie met andere belanghebbenden, en na 16 jaar ijveren, eindelijk genieten van het golfspel op een eigen home-course binnen de stadsgrenzen van Maastricht.