Golfclub Maastricht

In 1991 verenigden zich enkele tientallen golfenthousiaste Maastrichtenaren in de Golfclub Maastricht. Sinds de oprichting heeft Golfclub Maastricht steeds geijverd voor een eigen golfaccommodatie in Maastricht. Nu kan Golfclub Maastricht spelen op het Dousberggolfcomplex van International Golf Maastricht.

Onderstaand de doelstellingen van onze Golfclub;

  • het bevorderen en beoefenen van de golfsport;
  • het bevorderen van de golfvaardigheid en de belangenbehartiging van onze leden 
    bij eigenaren/exploitanten van de golfbaan, waarop de vereniging speelt;
  • het organiseren van wedstrijden en andere evenementen voor de leden van de vereniging;
  • het verstevigen van een onderlinge vriendschapsband tussen de leden teneinde een open en sportieve sfeer te scheppen en in stand te houden, waardoor het deelnemen aan de golfsport optimaal gestalte kan krijgen.


Bent u ook geïnteresseerd in golf en Golfclub Maastricht in het bijzonder? 
Mogen wij u dan uitnodigen verder te surfen op onze website.
Wellicht tot ziens op de Dousberg!